• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • cyan color
  • red color
Накнада штете

Гж 176/11 - посебни случајеви одговорности
Гж 4935/10 - посебни случајеви одговорности
Гж 5081/10 - накнада нематеријалне штете
Гж 805/11 - накнада материјалне штете
Гж 8411/10 - одговорност за другог
Гж 4061/10 - одговорност за проузроковану штету и право на накнаду штете
Гж 8065/10 - нематеријална штета
Гж 443/11 - одговорност за проузроковану штету и право на накнаду штете
Гж 950/12 - одговорност за проузроковану штету и право на накнаду штете
Гж 4684/11 - одговорност за проузроковану штету и право на накнаду штете
Гж 2476/11 - накнада нематеријалне штете
Гж 2343/12 - одговорност за штету од опасне ствари или од опасне делатности
Гж 3837/11 - одговорност за проузроковану штету и право на накнаду
Гж 3992/11 - одговорност по основу кривице
Гж 2683/12 - одговорност за проузроковану штету и право на накнаду штете
Гж 1582/12 - накнада нематеријалне штете
Гж 404/12 - накнада нематеријалне штете; повреда части и угледа
Гж 2341/10 - накнада материјалне штете
Гж 9136/10 - одговорност у случају удеса изазваног моторним возилом у покрету
Гж 67/12 - повреда права личности
Гж 3086/11 - одговорност за другог
Гж 3871/12 - одговорност у случају удеса изазваног моторним возилом у покрету
Гж 1631/12 - накнада нематеријалне штете
Гж 4342/11 - одговорност за проузроковану штету
Гж 4806/12 - одговорност за другог
Гж 4428/12 - вануговорна одговорност; одговорност за штету због опасне делатности
Гж 2805/12 - вануговорна одговорност; одговорност гарантног фонда
Гж 1364/12 - вануговорна одговорност; одговорност за другог
Гж 138/13 - накнада нематеријалне штете; повреда части и угледа
Гж 379/13 - одговорност више лица за исту штету
Гж 5202/12 - одговорност више лица за исту штету
Гж 2927/12 - накнада материјалне штете; измакла корист
Гж 2934/12 - накнада материјалне штете; накнада материјалне штете у случају смрти, телесне повреде и оштећења здравља
Гж 4531/12 - одговорност по основу кривице
Гж 282/12 - повреда права личности
Гж 86/13 - накнада материјалне штете; стварна штета
Гж 4966/12 - накнада материјалне и нематеријалне штете у случају смрти
Гж 1250/12 - накнада материјалне штете; накнада материјалне штете у случају смрти, телесне повреде и оштећења здравља
Гж 3029/12 - одговорност гарантног фонда
Гж 3649/12 - накнада материјалне штете; накнада материјалне штете у случају смрти, телесне повреде и оштећења здравља
Гж 88/13 - накнада материјалне штете; стварна штета
Гж 4977/12 - накнада нематеријалне штете; нематеријална штета у случају неоснованог лишавања слободе
Гж 7191/10 - накнада материјалне штете
Гж 837/12 - одговорност за другог
Гж 5402/12 - накнада материјалне штете; стварна штета
Гж 3742/12 - накнада материјалне штете
Гж 2835/11 - вануговорна одговорност; одговорност за другог
Гж 4782/11 - накнада материјалне штете; стварна штета
Гж 1720/12 - одговорност више лица за исту штету
Гж 1969/11 - накнада материјалне штете; измакла корист
Гж 637/13 - одговорност у случају удеса изазваног моторним возилом у покрету
Гж 4389/12 - накнада материјалне штете; стварна штета
Гж 1216/13 - вануговорна одговорност; одговорност за другог
Гж 3513/13 - накнада материјалне штете; измакла корист
Гж 650/12 - накнада материјалне штете; измакла корист
Гж 74/12 - накнада материјалне штете
Гж 1580/13 - накнада нематеријалне штете; накнада нематеријалне штете у случају смрти телесне повреде или тешког инвалидитета
Гж 3326/12 - накнада нематеријалне штете; повреда права личности; дискриминација
Гж 3176/12 - накнада материјалне штете; стварна штета
Гж 738/12 - вануговорна одговорност; одговорност за другог
Гж 861/14 - вануговорна одговорност; одговорност за другог
Гж 3536/13 - вануговорна одговорност; одговорност по основу кривице; жртва трафикинга
Гж 4321/13 - одговорност по основу кривице
Гж 5101/13 - вануговорна одговорност; одговорност у случају удеса изазваног моторним возилом у покрету
Гж 3174/13 - вануговорна одговорност; одговорност по основу кривице
Гж 4390/13 - вануговорна одговорност; одговорност по основу кривице
Гж 5073/13 - вануговорна одговорност; одговорност за штету од опасне ствари
Гж 4811/13 - рехабилитационо обештећење
Гж 740/12 - одговорност по основу кривице
Гж 2203/13 - вануговорна одговорност; одговорност по основу кривице
Гж 4948/12 - уговорена одговорност
Гж 4981/13 - накнада материјалне штете; измакла корист
Гж 4253/13 - накнада нематеријалне штете; нематеријална штета у случају неоснованог лишавања слободе
Гж 2311/14 - вануговорна одговорност; одговорност по основу кривице
Гж 3040/14 - накнада нематеријалне штете; накнада нематеријалне штете у случају смрти телесне повреде или тешког инвалидитета
Гж 3019/13 - накнада материјалне штете; стварна штета
Гж 3314/13 - накнада материјалне штете; стварна штета
Гж 519/16 - накнада материјалне штете; стварна штета
Гж 887/16 - одговорност за штету од опасне ствари
Гж 2457/14 - вануговорна одговорност; одговорност за другог
Гж 859/16 - вануговорна одговорност; одговорност у случају удеса изазваног моторним возилом у покрету
Гж 2427/16 - накнада нематеријалне штете; нематеријална штета у случају неоснованог лишења слободе
Гж 2499/16 - вануговорна одговорност; одговорност по основу кривице
Гж 3190/15 - вануговорна одговорност; одговорност за другог
Гж 1718/14 - накнада материјалне штете; измакла корист
Гж 2849/14 - накнада материјалне штете; измакла корист
Гж 3807/14 - накнада нематеријалне штете; накнада нематеријалне штете у случају смрти или тешког инвалидитета
Гж 3462/15 - накнада нематеријалне штете; нематеријална штета у случају неоснованог лишења слободе
Гж 758/17 - накнада нематеријалне штете; накнада нематеријалне штете у случају смрти или тешког инвалидитета
Гж 3873/12 - одговорност за другог
Гж 4647/16 - вануговорна одговорност; одговорност по основу кривице
Гж 816/16 - одговорност у случају удеса изазваног моторним возилом у покрету
Гж 1254/15 - вануговорна одговорност; одговорност за рад државног органа
Гж 2033/17 - вануговорна одговорност; објективна одговорност; одговорност за штету од опасне делатности
Гж 2143/16 - вануговорна одговорност; одговорност у случају удеса изазваног моторним возилом у покрету
Гж 4586/16 - одговорност предузећа и других правних лица према трећем лицу
Гж 2314/15 - накнада материјалне штете; стварна штета
Гж 71/15 - вануговорна одговорност; одговорност за другог
Гж 2224/16 - повреда права личности; дискриминација
Гж 4534/16 - вануговорна одговорност; одговорност предузећа и других правних лица према трећим лицима
Гж 3164/17 - накнада материјалне штете у случају смрти, телесне повреде и оштећења здравља
Гж 4131/16 - накнада материјалне штете у случају смрти, телесне повреде и оштећења здравља
Гж 160/16 - стварна штета