• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • cyan color
  • red color
Стамбено право

Гж 3472/10 - коришћење стана
Гж 1735/11 - откуп стана
Гж 3644/12 - остало
Гж 2298/11- коришћење стана
Гж 3763/12 - престанак права закупа станарског права
Гж 1461/13 - отказ уговора о закупу и иселење
Гж 826/14 - отказ уговора о закупу и исељењу
Гж 868/15 - престанак права закупа станарског права
Гж 2197/15 - стамбени односи разведених супружника и ванбрачних партнера
Гж 641/17 - одржавање стамбених зграда и станова
Гж 2307/16 - коришћење стана