• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • cyan color
  • red color
Породично право

Гж2 95/11 - статусни део; вршење родитељског права и одржавање личних односа
Гж2 113/11 - лично-имовински део; издржавање супружника, ванбрачног партнера и мајке детета
Гж2 196/11 - издржавање малолетне и пунолетне деце
Гж2 315/11 - насиље у породици; изрицање мера
Гж2 550/11 - насиље у породици; изрицање мера
Гж2 584/11 - статусни део; вршење родитељског права и одржавање личних односа
Гж2 170/12 - лично-имовински део; издржавање малолетне и пунолетне деце
Гж2 194/12 - лично-имовински део; издржавање малолетне и пунолетне деце
Гж2 47/12 - статусни део; вршење родитељског права и одржавање личних односа
Гж2 187/12 - вршење родитељског права и одржавање личних односа
Гж 2306/11 - имовински део; имовински односи супружника и ванбрачних партнера
Гж2 690/12 - статусни део; вршење родитељског права
Гж2 729/12 - лично-имовински део; издржавање супружника, ванбрачног партнера и мајке детета
Гж2 352/12 - насиље у породици; изрицање мера
Гж2 476/12 - статусни део; вршење родитељског права и одржавање личних односа
Гж2 218/12 - лично-имовински део; издржавање малолетног детета
Гж2 810/12 - статусни део; матернитетски патернитетски спорови
Гж2 348/12 - вршење родитељског права
Гж 1572/12 - имовински односи; имовински односи супружника и ванбрачних партнера
Гж2 649/12 - насиље у породици; изрицање мера
Гж2 487/12 - лично-имовински део; издржавање супружника, ванбрачног партнера и мајке детета
Гж 2247/11 - имовински део; имовински односи чланова породичне заједнице
Гж2 149/13 - статусни део; лишење родитељског права и заштита права детета
Гж2 157/13 - вршење родитељског права
Гж2 163/13 - лично-имовински део; издржавање ванбрачног партнера и мајке детета
Гж2 790/12 - вршење родитељског права
Гж2 256/13 - лично-имовински део; издржавање супружника, ванбрачног партнера и мајке детета
Гж 5434/12 - имовински односи; имовински односи супружника и ванбрачних партнера
Гж2 296/13 - лично-имовински део; издржавање малолетне и пунолетне деце
Гж2 805/12 - лично-имовински део; издржавање супружника, ванбрачног партнера и мајке детета
Гж2 284/13 - насиље у породици; изрицање мера
Гж2 322/13 - статусни део; лишавање родитељског права и заштита права детета
Гж2 345/13 - статусни део; матернитетски и патернитетски спорови
Гж2 346/13 - вршење родитељског права
Гж2 349/13 - одржавање личних односа са сродницима
Гж2 501/13 - лично-имовински односи
Гж2 201/13 - вршење родитељског права
Гж2 230/13 - лично-имовински односи; издржавање малолетне и пунолетне деце
Гж2 480/13 - насиље у породици; изрицање мера
Гж2 519/13 - статусни део; ништавост брака
Гж2 57/13 - лично-имовински односи; издржавање малолетне и пунолетне деце
Гж2 61/13 - лично-имовински односи; издржавање малолетне и пунолетне деце
Гж2 147/13 - лично-имовински односи; издржавање малолетне и пунолетне деце
Гж2 158/13 - лично-имовински односи; издржавање супружника, ванбрачног партнера и мајке детета
Гж2 358/13 - остало
Гж2 372/13 - статусни део; развод брака са малолетном децом и споразумни развод брака
Гж2 105/13 - лично-имовински односи; издржавање малолетне и пунолетне деце
Гж 3833/13 - имовински односи детета и родитеља укључујући habitatio
Гж2 240/13 - статусни део; вршење родитељског права
Гж2 298/13 - статусни део; вршење родитељског права
Гж2 661/12 - статусни део; развод брака
Гж2 424/13 - лично-имовински део; издржавање малолетне и пунолетне деце
Гж2 448/13 - статусни део; лишавање родитељског права и заштита права детета
Гж2 716/13 - статусни део; вршење родитељског права
Гж2 318/13 - статусни део; вршење родитељског права
Гж2 324/13 - насиље у породици; продужење и престанак изречених мера
Гж2 83/13 - статусни део; вршење родитељског права
Гж2 306/13 - статусни део; вршење родитељског права
Гж2 436/13 - статусни део; лишавање родитељског права и заштита права детета
Гж2 2/14 - статусни део; матернитетски и патернитетски спорови
Гж2 784/13 - статусни део; ништавост брака
Гж2 789/13 - статусни део; развод брака без малолетне деце
Гж2 375/13 - статусни део; развод брака са малолетном децом и споразумни развод брака
Гж2 434/13 - статусни део; развод брака са малолетном децом и споразумни развод брака
Гж2 439/13 - статусни део; вршење родитељског права
Гж2 505/13 - статусни део; вршење родитељског права
Гж2 557/13 - насиље у породици; изрицање мера
Гж2 566/13 - лично-имовински део; издржавање малолетне и пунолетне деце
Гж2 622/13 - насиље у породици; изрицање мера
Гж 1828/13 - имовински односи; брачни уговори
Гж2 209/14 - статусни део; матернитетски и патернитетски спорови
Гж2 15/14 - лично-имовински део; издржавање малолетне и пунолетне деце
Гж2 41/14 - лично-имовински део; издржавање малолетне и пунолетне деце
Гж2 80/14 - лично-имовински део; издржавање малолетне и пунолетне деце
Гж2 217/14 - лично-имовински део; издржавање малолетне и пунолетне деце
Гж2 236/14 - статусни део; матернитетски и патернитетски спорови
Гж2 340/13 - статусни део; вршење родитељског права
Гж2 220/14 - лично-имовински део; издржавање малолетне и пунолетне деце
Гж2 561/13 - статусни део; вршење родитељског права
Гж2 582/12 - статусни део; вршење родитељског права
Гж2 747/13 - статусни део; одржавање личних односа
Гж2 258/14 - насиље у породици; изрицање мера
Гж2 269/14 - статусни део; развод брака са малолетном децом и споразумни развод брака
Гж2 285/14 - насиље у породици; изрицање мера
Гж2 581/13 - лично-имовински део; издржавање малолетне и пунолетне деце
Гж2 232/14 - лично-имовински део; издржавање малолетне и пунолетне деце
Гж2 105/14 - статусни део; развод брака са малолетном децом и споразумни развод брака
Гж2 116/14 - лично-имовински однноси; издржавање малолетне и пунолетне деце
Гж2 216/14 - лично-имовински однноси; издржавање малолетне и пунолетне деце
Гж2 351/14 - лично-имовински однноси; издржавање малолетне и пунолетне деце
Гж2 249/14 - лично-имовински однноси; издржавање малолетне и пунолетне деце
Гж2 159/14 - лично-имовински однноси; издржавање малолетне и пунолетне деце
Гж2 215/14 - лично-имовински однноси; издржавање малолетне и пунолетне деце
Гж2 142/14 - насиље у породици; изрицање мера
Гж2 471/14 - лично-имовински однноси; издржавање малолетне и пунолетне деце
Гж2 356/14 - лично-имовински однноси; издржавање малолетне и пунолетне деце
Гж2 536/14 - лично-имовински однноси; издржавање малолетне и пунолетне деце
Гж 3445/14 - имовински односи; имовински односи супружника и ванбрачних партнера
Гж2 529/14 - насиље у породици; изрицање мера
Гж2 286/15 - статусни део; вршење родитељског права
Гж2 381/15 - статусни део; вршење родитељског права
Гж2 45/16 - статусни део; развод брака без малолетне деце
Гж2 267/15 - лично-имовински односи; издржавање супружника, ванбрачног партнера и мајке детета
Гж2 285/15 - насиље у породици; изрицање мера
Гж2 306/15 - матернитетски и патернитетски спорови
Гж2 359/15 - статусни део; лишавање родитељског права и заштита права детета
Гж2 15/16 - статусни део; развод брака са малолетном децом и споразумни развод брака
Гж2 69/16 - лично-имовински односи; издржавање супружника, ванбрачног партнера и мајке детета
Гж2 75/16 - лично-имовински део; издржавање малолетне и пунолетне деце
Гж2 79/16 - статусни део; вршење родитељског права
Гж2 85/16 - статусни део; развод брака без малолетне деце
Гж2 154/16 - лично-имовински односи
Гж2 156/16 - статусни део; развод брака без малолетне деце
Гж2 181/16 - статусни део; вршење родитељског права
Гж2 199/16 - лично-имовински део; издржавање малолетне и пунолетне деце
Гж2 211/16 - статусни део; одржавање личних односа са сродницима
Гж2 9/16 - статусни део; вршење родитељског права
Гж2 28/16 - статусни део; развод брака са малолетном децом
Гж2 44/16 - статусни део; лишавање родитељског права и заштита права детета
Гж2 64/16 - лично-имовински део; издржавање малолетне и пунолетне деце
Гж2 68/16 - лично-имовински део; издржавање малолетне и пунолетне деце
Гж2 89/16 - статусни део; вршење родитељског права
Гж2 108/16 - статусни део; развод брака са малолетном децом
Гж2 119/16 - издржавање малолетне и пунолетне деце
Гж2 168/16 - статусни део; лишавање родитељског права и заштита права детета
Гж2 257/16 - насиље у породици; изрицање мера
Гж2 22/16 - развод брака без малолетне деце
Гж2 39/16 - статусни део; лишавање родитељског права и заштита права детета
Гж2 49/16 - статусни део; вршење родитељског права
Гж2 62/16 - статусни део; развод брака са малолетном децом
Гж2 72/16 - статусни део; вршење родитељског права
Гж2 120/16 - статусни део; вршење родитељског права
Гж2 136/16 - лично-имовински односи; издржавање малолетне и пунолетне деце
Гж2 160/16 - статусни део; вршење родитељског права
Гж2 169/16 - имовински односи; издржавање малолетне и пунолетне деце
Гж2 99/16 - статусни део; вршење родитељског права
Гж2 104/16 - лично-имовински односи; издржавање малолетне и пунолетне деце
Гж2 115/16 - статусни део; развод брака са малолетном децом
Гж2 24/16 - насиље у породици; изрицање мера
Гж2 147/16 - статусни део; развод брака са малолетном децом
Гж2 192/16 - насиље у породици; изрицање мера
Гж2 223/16 - лично-имовински односи; издржавање осталих сродника
Гж2 235/16 - статусни део; развод брака са малолетном децом
Гж2 236/16 - статусни део; вршење родитељског права
Гж2 249/16 - статусни део; развод брака без малолетне деце
Гж2 205/16 - лично-имовински односи; издржавање малолетне и пунолетне деце
Гж2 216/16 - насиље у породици; изрицање мера
Гж2 217/16 - статусни део; вршење родитељског права
Гж2 256/16 - лично-имовински односи; издржавање малолетне и пунолетне деце
Гж2 266/16 - статусни део; развод брака без малолетне деце
Гж2 250/16 - статусни део; лишавање родитељског права и заштита права детета
Гж2 121/16 - статусни део; вршење родитељског права
Гж2 135/16 - лично-имовински односи; издржавање малолетне и пунолетне деце
Гж2 155/16 - лично-имовински односи; издржавање малолетне и пунолетне деце
Гж2 182/16 - статусни део; вршење родитељског права
Гж2 189/16 - лично-имовински односи; издржавање малолетне и пунолетне деце
Гж 838/16 - имовински односи; имовински односи супружника и ванбрачних партнера
Гж2 212/16 - лично-имовински односи; издржавање малолетне и пунолетне деце
Гж2 215/16 - лично-имовински односи; издржавање малолетне и пунолетне деце
Гж2 224/16 - статусни део; вршење родитељског права
Гж2 41/16 - лично-имовински односи; издржавање малолетне и пунолетне деце
Гж2 102/16 - лично-имовински односи; издржавање малолетне и пунолетне деце
Гж2 151/16 - лично-имовински односи; издржавање малолетне и пунолетне деце
Гж2 165/16 - насиље у породици; изрицање мере
Гж2 362/16 - статусни део; развод брака са малолетном децом и споразумни развод брака
Гж2 388/16 - лично-имовински односи; издржавање малолетне и пунолетне деце
Гж2 411/16 - насиље у породици; изрицање мере
Гж2 412/16 - лично-имовински односи; издржавање малолетне и пунолетне деце
Гж2 417/16 - насиље у породици; продужење и престанак изречених мера
Гж2 428/16 - лично-имовински односи; издржавање малолетне и пунолетне деце
Гж2 436/16 - лично-имовински односи; издржавање малолетне и пунолетне деце
Гж2 481/16 - лично-имовински односи; издржавање малолетне и пунолетне деце
Гж2 488/16 - лично-имовински односи; издржавање малолетне и пунолетне деце
Гж2 603/15 - имовински односи; имовински односи детета и родитеља укључујући хабитацио
Гж2 101/16 - лично-имовински односи; издржавање малолетне и пунолетне деце
Гж2 139/16 - статусни део; развод брака са малолетном децом и споразумни развод брака
Гж2 148/16 - статусни део; развод брака са малолетном децом и споразумни развод брака
Гж2 16/16 - статусни део; развод брака са малолетном децом и споразумни развод брака
Гж2 178/16 - лично-имовински односи; издржавање малолетне и пунолетне деце
Гж2 194/16 - лично-имовински односи; издржавање малолетне и пунолетне деце
Гж2 206/16 - лично-имовински односи; издржавање малолетне и пунолетне деце
Гж2 218/16 - статусни део; развод брака са малолетном и пунолетном децом и споразумни развод брака
Гж2 293/16 - лично-имовински односи; издржавање малолетне и пунолетне деце
Гж2 302/16 - лично-имовински односи; издржавање малолетне и пунолетне деце
Гж2 326/16 - статусни део; вршење родитељског права
Гж2 370/16 - лично-имовински односи; издржавање малолетне и пунолетне деце
Гж2 40/16 - статусни део; развод брака са малолетном децом и споразумни развод брака
Гж2 53/16 - лично-имовински односи; издржавање малолетне и пунолетне деце
Гж2 65/16 - статусни део; вршење родитељског права
Гж2 76/16 - лично-имовински односи; издржавање малолетне и пунолетне деце
Гж2 38/16 - насиље у породици; изрицање мера
Гж2 48/16 - лично-имовински односи; издржавање малолетне и пунолетне деце
Гж2 87/16 - статусни део; развод брака без малолетне деце
Гж2 138/16 - статусни део; матернитетски и патернитетски спорови
Гж2 163/16 - статусни део; вршење родитељског права
Гж2 193/16 - статусни део; вршење родитељског права
Гж2 201/16 - лично-имовински односи; издржавање малолетне и пунолетне деце
Гж2 356/16 - статусни део; ништавост брака
Гж2 358/16 - лично-имовински односи; издржавање осталих сродника
Гж2 143/16 - статусни део; развод брака са малолетном децом и споразумни развод брака
Гж2 159/16 - лично-имовински односи; издржавање малолетне и пунолетне деце
Гж2 290/16 - статусни део; развод брака са малолетном децом и споразумни развод брака
Гж2 313/16 - лично-имовински односи; издржавање малолетне и пунолетне деце
Гж2 325/16 - лично-имовински односи; издржавање малолетне и пунолетне деце
Гж2 336/16 - статусни део; развод брака са малолетном децом и споразумни развод брака
Гж2 348/16 - статусни део; вршење родитељског права
Гж2 357/16 - лично-имовински односи; издржавање малолетне и пунолетне деце
Гж2 367/16 - лично-имовински односи; издржавање малолетне и пунолетне деце
Гж2 414/16 - статусни део; лишење родитељских права и заштита права детета
Гж2 441/16 - статусни део; развод брака са малолетном децом и споразумни развод брака
Гж2 333/16 - лично-имовински односи; издржавање супружника ванбрачног партнера и мајке детета
Гж2 353/16 - насиље у породици; изрицање мера
Гж2 376/16 - статусни део; лишење родитељског права и заштита права детета
Гж2 397/16 - лично-имовински односи; издржавање малолетне и пунолетне деце
Гж2 423/16 - лично-имовински односи; издржавање малолетне и пунолетне деце
Гж2 506/16 - статусни део; развод брака са малолетном децом и споразумни развод брака
Гж2 512/16 - лично-имовински односи; издржавање малолетне и пунолетне деце
Гж2 516/16 - статусни део; вршење родитељског права
Гж2 517/16 - лично-имовински односи; издржавање малолетне и пунолетне деце
Гж2 526/16 - насиље у породици; изрицање мера
Гж2 527/16 - насиље у породици; изрицање мера
Гж2 536/16 - лично-имовински односи; издржавање малолетне и пунолетне деце
Гж2 537/16 - статусни део; развод брака без малолетне деце
Гж2 554/16 - статусни део; лишење родитељског права и заштита права детета
Гж2 561/16 - статусни део; развод брака са малолетном децом и споразумни развод брака
Гж2 591/16 - лично-имовински односи; издржавање малолетне и пунолетне деце
Гж2 594/16 - статусни део; вршење родитељског права
Гж2 600/16 - статусни део; вршење родитељског права
Гж2 43/16 - статусни део; развод брака са малолетном децом и споразумни развод брака
Гж2 153/16 - статусни део; вршење родитељског права
Гж2 345/16 - статусни део; развод брака са малолетном и пунолетном децом и споразумни развод брака
Гж2 451/16 - лично-имовински односи; издржавање малолетне и пунолетне деце
Гж2 471/16 - лично-имовински односи; издржавање малолетне и пунолетне деце
Гж2 480/16 - статусни део; развод брака са малолетном децом и споразумни развод брака
Гж2 482/16 - статусни део; вршење родитељског права
Гж2 592/16 - лично-имовински односи; издржавање малолетне и пунолетне деце
Гж2 83/16 - статусни део; вршење родитељског права
Гж2 130/16 - статусни део; развод брака са малолетном децом и споразумни развод брака
Гж2 131/16 - лично-имовински односи; издржавање малолетне и пунолетне деце
Гж2 170/16 - статусни део; вршење родитељског права
Гж2 222/16 - статусни део; развод брака са малолетном децом и споразумни развод брака
Гж2 426/16 - лично-имовински односи; издржавање малолетне и пунолетне деце
Гж2 447/16 - насиље у породици; изрицање мера
Гж2 460/16 - лично-имовински односи; издржавање малолетне и пунолетне деце
Гж2 601/16 - лично-имовински односи; издржавање малолетне и пунолетне деце
Гж2 47/16 - лично-имовински односи; издржавање малолетне и пунолетне деце
Гж2 95/16 - насиље у породици
Гж2 265/16 - статусни део; развод брака без малолетне деце
Гж2 505/16 - статусни део; развод брака са малолетном децом и споразумни развод брака
Гж2 601/15 - лично-имовински односи; издржавање малолетне и пунолетне деце
Гж2 58/16 - статусни део; вршење родитељског права
Гж2 270/16 - статусни део; вршење родитељског права
Гж2 568/16 - статусни део; развод брака са малолетном децом и споразумни развод брака
Гж2 570/15 - статусни део; вршење родитељског права
Гж2 658/16 - статусни део; вршење родитељског права
Гж2 662/16 - лично-имовински односи; издржавање малолетне и пунолетне деце
Гж2 676/16 - лично-имовински односи; издржавање малолетне и пунолетне деце
Гж2 677/16 - лично-имовински односи; издржавање малолетне и пунолетне деце
Гж2 705/16 - лично-имовински односи; издржавање малолетне и пунолетне деце
Гж2 726/16 - статусни део; развод брака са малолетном децом и споразумни развод брака
Гж2 36/16- лично-имовински односи; издржавање малолетне и пунолетне деце
Гж2 353/15 - лично-имовински односи; издржавање малолетне и пунолетне деце
Гж2 572/16 - насиље у породици; изрицање мера
Гж2 710/16 - насиље у породици; изрицање мера
Гж 1695/16 - имовински односи; имовински односи супружника и ванбрачних партнера
Гж 921/16 - имовински односи; имовински односи супружника и ванбрачних партнера
Гж2 432/16 - статусни део; вршење родитељског права
Гж2 280/16 - статусни део; развод брака са малолетном децом и споразумни развод брака
Гж2 355/16 - насиље у породици; изрицање мера
Гж2 604/16 - насиље у породици; изрицање мера
Гж2 660/16 - вршење родитељског права
Гж2 694/16 - статусни део; матернитетски и патернитетски спорови