• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • cyan color
  • red color
Наследно право

Гж 11157/10 - уговори у наследном праву; уговор о доживотном издржавању
Гж 9839/10 - наслеђивање на основу закона; нужни део
Гж 2864/12 - испорука
Гж 609/13 - тумачење завештања
Гж 4607/12 - неважност завештања
Гж 5105/12- наслеђивање на основу закона; урачунавање поклона и испоруке у наследни део
Гж 4451/13 - наслеђивање на основу закона; законски наследници
Гж 4606/13 - наслеђивање на основу закона; законски наследници
Гж 3877/12 - наслеђивање на основу закона; законски наследници
Гж 4520/13 - уговори у наследном праву; уговор о доживотном издржавању
Гж 2337/13 - наслеђивање на основу закона; недостојност за наслеђивање
Гж 3308/14 - наслеђивање на основу закона; законски наследници
Гж 1354/15 - прелазак заоставштине на наследнике
Гж 489/16 - наслеђивање на основу закона; законски наследници
Гж 2063/16 - уговор о доживотном издржавању
Гж 3780/15 - уговори у наследном праву; уговор о доживотном издржавању
Гж 1155/16 - уговори у наследном праву; уговор о доживотном издржавању
Гж 2512/17 - прелазак заоставштине на наследнике