• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • cyan color
  • red color
Одељење за спорове из породичних односа - 2017 и 2018
Гж2 5/17 – лично имовински односи; издржавање малолетне и пунолетне деце
Гж2 10/17 – лично имовински односи; издржавање малолетне и пунолетне деце
Гж2 30/17 – статусни део; вршење родитељског права
Гж2 43/17 – лично имовински односи; издржавање малолетне и пунолетне деце
Гж2 95/17 – насиље у породици
Гж2 149/17 – лично имовински односи; издржавање малолетне и пунолетне деце
Гж2 161/17 – лично имовински односи; издржавање малолетне и пунолетне деце
Гж2 165/17 – статусни део; вршење родитељског права
Гж2 220/17 – лично имовински односи; издржавање малолетне и пунолетне деце
Гж2 35/17 – статусни део; развод брака без малолетне деце
Гж2 69/17 – статусни део; лишавање родитељског права и заштита права детета
Гж2 377/17 – статусни део; одржавање личних односа са сродницима
Гж2 205/17 – лично имовински односи; издржавање малолетне и пунолетне деце
Гж2 279/17 – статусни део; развод брака са малолетном децом и споразумни развод брака
Гж2 287/17 – имовински односи; имовински односи родитеља и детета укључујући и хабитатио
Гж2 288/17 – насиље у породици; изрицање мера
Гж2 297/17 – лично имовински односи; издржавање супружника ванбрачног партнера и мајке детета
Гж2 325/17 – насиље у породици; изрицање мера
Гж2 401/17 – вршење родитељског права
Гж2 405/17 – лично имовински односи; издржавање малолетне и пунолетне деце
Гж2 240/17 – статусни део; лишавање родитељског права и заштита права детета
Гж2 301/17 – вршење родитељског права
Гж2 323/17 – лично имовински односи; издржавање малолетне и пунолетне деце
Гж2 379/17 – статусни део; лишавање родитељског права и заштита права детета
Гж2 394/17 – лично имовински односи; издржавање малолетне и пунолетне деце
Гж2 396/17 – лично имовински односи; издржавање малолетне и пунолетне деце
Гж2 172/17 – статусни део; развод брака са малолетном децом и споразумни развод
Гж2 88/17 – лично имовински односи; издржавање супружника, ванбрачног партнера и мајке детета
Гж2 101/17 – статусни део; вршење родитељског права
Гж2 225/17 – лично имовински односи; издржавање супружника, ванбрачног партнера и мајке детета
Гж2 370/17 – лично имовински односи; издржавање малолетне и пунолетне деце
Гж2 85/17 – статусни део; развод брака са малолетном децом и споразумни развод
Гж2 93/17 – лично имовински односи; издржавање малолетне и пунолетне деце
Гж2 103/17 – статусни део; вршење родитељског права
Гж2 106/17 – лично имовински односи; издржавање малолетне и пунолетне деце
Гж2 229/17 – лично имовински односи; издржавање малолетне и пунолетне деце
Гж2 356/17 – лично имовински односи; издржавање малолетне и пунолетне деце
Гж2 30/17 – статусни део; вршење родитељског права
Гж2 131/17 – лично имовински односи; издржавање малолетне и пунолетне деце
Гж2 187/17 – вршење родитељског права
Гж2 348/17 – лично имовински односи; издржавање малолетне и пунолетне деце
Гж2 24/18 - лично-имовински односи; издржавање малолетне и пунолетне деце
Гж 1879/18 - лично-имовински односи; издржавање малолетне и пунолетне деце