• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • cyan color
  • red color
Радно право

Гж1 479/11 - државни службеници и намештеници; накнада путних трошкова за долазак и одлазак са рада
Гж1 1705/10 - државни службеници и намештеници; накнада трошкова за исхрану у току рада; регрес за коришћење годишњег одмора
Гж1 4411/10 - радно време; рад у сменама
Гж1 5104/10 - одговорност за штету код споразумног престанка радног односа
Гж1 1303/11 - заснивање радног односа; преображај радног односа на одређено време у радни однос на неодређено време
Гж1 1576/11 - зарада; накнада зараде и друга примања; отпремнина при одласку у пензију
Гж1 2596/11 - престанак радног односа; споразумни престанак радног односа
Гж1 2637/11 - престанак радног односа; отказ од стране послодавца
Гж1 245/12 - одговорност за штету због дискриминације запосленог или лица које тражи запослење
Гж1 771/12 - зарада; накнаде зараде и друга примања
Гж1 2640/11 - зарада; накнаде зараде и друга примања
Гж1 156/12 - одговорност за штету; одговорност због повреде на раду и професионалне болести
Гж1 884/12 - зарада; накнаде зараде и друга примања
Гж1 912/12 - зарада; накнаде зараде и друга примања; накнада трошкова за долазак на рад и одлазак са рада
Гж1 920/12 - одговорност за штету; одговорност запосленог за штету проузроковану послодавцу
Гж1 1005/12 - отказ од стране послодавца
Гж1 1011/12 - отказ од стране послодавца
Гж1 1013/12 - одговорност за штету; одговорност због дискриминације
Гж1 675/12 - зарада; накнада зараде и друга примања; регрес за коришћење годишњег одмора
Гж1 222/12 - зарада; накнаде зараде и друга примања
Гж1 1570/11 - отказ од стране послодавца
Гж1 1012/12 - одговорност за штету; одговорност због повреде на раду
Гж1 1065/12 - заштита запослених; посебна заштита представника запослених
Гж1 4541/10 - престанак радног односа; отказ од стране послодавца
Гж1 5298/10 - престанак радног односа; отказ од стране послодавца
Гж1 591/12 - зарада; накнаде зараде и друга примања
Гж1 4580/10 - престанак радног односа; отказ од стране послодавца
Гж1 1241/12 - престанак радног односа; отказ од стране послодавца
Гж1 1243/12 - зарада; накнада зараде и друга примања
Гж1 1725/12 - заштита запослених
Гж1 1732/12 - одговорност послодавца за проузроковану штету запосленом
Гж1 1758/12 - зарада; накнада зараде и друга примања
Гж1 1809/11 - одговорност за штету; одговорност послодавца за проузроковану штету запосленом
Гж1 766/11 - отказ од стране послодавца
Гж1 1261/11 - престанак радног односа; отказ од стране послодавца
Гж1 1443/11 - престанак радног односа; отказ од стране послодавца
Гж1 2558/10 - престанак радног односа; отказ од стране послодавца
Гж1 3148/10 - престанак радног односа; отказ од стране послодавца
Гж1 1324/11 - престанак радног односа; отказ од стране послодавца
Гж1 1222/12 - одговорност за штету; одговорност због повреде права на раду и професионалне болести
Гж1 1415/12 - плате; накнаде плата и друга примања
Гж1 175/12 - одговорност за штету; одговорност због повреде права на раду и професионалне болести
Гж1 1778/12 - вишак запослених
Гж1 1945/12 - одговорност за штету; одговорност због повреде права запосленог
Гж1 767/12 - стамбени
Гж1 833/12 - престанак радног односа; споразумни престанак радног односа
Гж1 1191/12 - одговорност за штету; одговорност због повреде права запосленог
Гж1 1312/12 - престанак радног односа; споразумни престанак радног односа
Гж1 1763/12 - престанак радног односа; отказ од стране послодавца
Гж1 1799/12 - рад ван радног односа; уговор о делу
Гж1 2332/12 - одговорност за штету; одговорност због дискриминације запосленог или лица које тражи запослење
Гж1 2334/12 - одговорност за штету; одговорност због дискриминације запосленог или лица које тражи запослење
Гж1 2640/12 - отпремнина
Гж1 2044/12 - престанак радног односа; отказ од стране послодавца
Гж1 2261/11 - одговорност за штету; одговорност због дискриминације запосленог или лица које тражи запослење
Гж1 2712/12 - одговорност за штету; одговорност запосленог за штету проузроковану послодавцу
Гж1 2978/12 - одговорност за штету; одговорност због повреде права запосленог
Гж1 4910/10 - престанак радног односа; отказ од стране послодавца
Гж1 1595/11 - престанак радног односа; споразумни престанак радног односа
Гж1 214/11 - престанак радног односа; отказ од стране послодавца
Гж1 2088/11 - заснивање радног односа; преображај радног односа на одређено у радни однос на неодређено време
Гж1 2278/11 - престанак радног односа; отказ од стране послодавца
Гж1 3540/10 - измена уговора о раду; измена уговорених услова
Гж1 272/11 - престанак радног односа; отказ од стране послодавца
Гж1 307/11 - престанак радног односа; споразумни престанак радног односа
Гж1 2483/11 - престанак радног односа; отказ од стране послодавца
Гж1 720/11 - престанак радног односа; споразумни престанак радног односа
Гж1 2092/11 - престанак радног односа; отказ од стране послодавца
Гж1 2426/11 - престанак радног односа; споразумни престанак радног односа
Гж1 4610/10 - заштита запослених; посебна заштита представника запослених
Гж1 123/12 - престанак радног односа; отказ од стране послодавца
Гж1 1577/11 - престанак радног односа; отказ од стране послодавца
Гж1 1596/11 - престанак радног односа; споразумни престанак радног односа
Гж1 4002/10 - престанак радног односа; отказ од стране послодавца
Гж1 2023/11 - вишак запослених
Гж1 2618/11 - вишак запослених
Гж1 549/12 - престанак радног односа; отказ од стране послодавца
Гж1 4666/10 - заштита запослених; посебна заштита представника запослених
Гж1 2419/11 - вишак запослених
Гж1 4557/10 - престанак радног односа; отказ од стране послодавца
Гж1 526/11 - заснивање радног односа; преображај радног односа на одређено у радни однос на неодређено време
Гж1 535/11 - престанак радног односа; отказ од стране послодавца
Гж1 579/11 - вишак запослених
Гж1 811/11 - престанак радног односа; отказ од стране послодавца
Гж1 4268/10 - престанак радног односа; отказ од стране послодавца
Гж1 1373/11 - престанак радног односа; отказ од стране послодавца
Гж1 2145/11 - вишак запослених
Гж1 475/11 - престанак радног односа; отказ од стране послодавца
Гж1 581/11 - вишак запослених
Гж1 875/11 - заснивање радног односа; преображај радног односа на одређено у радни однос на неодређено време
Гж1 924/11 - престанак радног односа; отказ од стране запосленог
Гж1 1110/12 - престанак радног односа; отказ од стране послодавца
Гж1 2050/11 - престанак радног односа; отказ од стране послодавца
Гж1 863/12 - престанак радног односа; споразумни престанак радног односа
Гж1 1807/11 - вишак запослених
Гж1 112/12 - престанак радног односа; отказ на инцијативу послодавца
Гж1 285/12 - престанак радног односа; споразумни престанак радног односа
Гж1 763/11 - одговорност за штету; одговорност запосленог за штету проузроковану послодавцу
Гж1 2567/11 - престанак радног односа; отказ од стране послодавца
Гж1 917/12 - престанак радног односа; отказ од стране послодавца
Гж1 1201/11 - престанак радног односа; отказ од стране послодавца
Гж1 1281/11 - престанак радног односа; отказ од стране послодавца
Гж1 1398/12 - престанак радног односа; споразумни престанак радног односа
Гж1 1703/11 - заснивање радног односа- а неодређено време
Гж1 1748/11 - престанак радног односа; отказ од стране послодавца
Гж1 2005/11 - престанак радног односа; отказ од стране послодавца
Гж1 2477/11 - престанак радног односа; отказ од стране послодавца
Гж1 274/12 - престанак радног односа; отказ од стране послодавца
Гж1 281/12 - престанак радног односа; отказ од стране послодавца
Гж1 294/12 - престанак радног односа; споразумни престанак радног односа
Гж1 316/12 - заснивање радног односа; преображај радног односа на одређено у радни однос на неодређено време
Гж1 318/12 - престанак радног односа; отказ од стране послодавца
Гж1 435/12 - престанак радног односа; отказ од стране послодавца
Гж1 629/12 - вишак запослених
Гж1 711/12 - престанак радног односа; отказ од стране послодавца
Гж1 477/11 - престанак радног односа; отказ од стране послодавца
Гж1 850/11 - престанак радног односа; отказ од стране послодавца
Гж1 2102/11- престанак радног односа; отказ од стране послодавца
Гж1 2492/11 - одговорност за штету; одговорност због повреде на раду
Гж1 25/11 - престанак радног односа; отказ од стране послодавца
Гж1 1727/12 - престанак радног односа; отказ од стране послодавца
Гж1 1948/12 - престанак радног односа; отказ од стране послодавца
Гж1 2632/11 - престанак радног односа; отказ од стране послодавца
Гж1 193/12 - престанак радног односа; отказ од стране послодавца
Гж1 1820/11 - дискриминација
Гж1 2428/11 - престанак радног односа; споразумни престанак радног односа
Гж1 2846/12 - престанак радног односа; отказ од стране послодавца
Гж1 651/13 - злостављање
Гж1 2770/12 - измена уговрора о раду; упућивање на рад код другог послодавца
Гж1 3334/12 - престанак радног односа; отказ на иницијативу послодавца
Гж1 157/11 - престанак радног односа; отказ на иницијативу послодавца
Гж1 537/11 - престанак радног односа; отказ на иницијативу послодавца
Гж1 1206/12 - престанак радног односа; отказ на иницијативу послодавца
Гж1 1240/11 - вишак запослених
Гж1 2491/12 - престанак радног односа; отказ на иницијативу послодавца
Гж1 2722/11 - престанак радног односа; отказ на иницијативу послодавца
Гж1 1822/12 - заснивање радног односа
Гж1 1935/12 - престанак радног односа; отказ на иницијативу послодавца
Гж1 2227/12 - вишак запослених
Гж1 2348/11 - стамбени спор
Гж1 2486/12 - престанак радног односа; отказ на иницијативу послодавца
Гж1 306/12 - престанак радног односа; отказ на иницијативу послодавца
Гж1 957/11 - престанак радног односа; истеком рока на који је заснован
Гж1 976/12 - заснивање радног односа; заснивање радног односа на одређено време
Гж1 977/12 - престанак радног односа; отказ на иницијативу послодавца
Гж1 2269/11 - престанак радног односа; отказ на иницијативу послодавца
Гж1 2007/13- престанак радног односа; отказ од стране запосленог
Гж1 924/12 - вишак запослених
Гж1 49/12 - заснивање радног односа; преображај радног односа на одређено у радни однос на неодређено време
Гж1 1516/11 - престанак радног односа; споразумни престанак радног односа
Гж1 2028/12 - престанак радног односа; отказ на иницијативу послодавца
Гж1 3187/12 - вишак запослених
Гж1 3660/12 - престанак радног односа; отказ на иницијативу послодавца
Гж1 961/12 - престанак радног односа; отказ на иницијативу послодавца
Гж1 1133/12 - заснивање радног односа; преображај радног односа на одређено у радни однос на неодређено време
Гж1 1351/12 - измена уговора о раду; упућивање на рад код другог послодавца
Гж1 336/13 - престанак радног односа; отказ на иницијативу послодавца
Гж1 600/12 - заснивање радног односа; преображај радног односа на одређено у радни однос на неодређено време
Гж1 1856/12 - вишак запослених
Гж1 155/13 - престанак радног односа; отказ на иницијативу послодавца
Гж1 1626/12 - престанак радног односа; споразумни престанак радног односа
Гж1 1742/12 - заснивање радног односа; заснивање радног односа јавним оглашавањем
Гж1 2232/11 - престанак радног односа; отказ на иницијативу послодавца
Гж1 2297/12 - престанак радног односа; отказ на иницијативу послодавца
Гж1 2984/12 - престанак радног односа; отказ на иницијативу послодавца
Гж1 1982/13 - заснивање радног односа; преображај радног односа на одређено у радни однос на неодређено време
Гж1 2182/12 - престанак радног односа; отказ на иницијативу послодавца
Гж1 1775/12 - престанак радног односа; отказ на иницијативу послодавца
Гж1 2388/12 - престанак радног односа; дисциплинска одговорност
Гж1 424/12 - престанак радног односа; отказ на иницијативу послодавца
Гж1 1152/12 - заштита запослених; посебна заштита представника запослених
Гж1 1720/12 - вишак запослених
Гж1 1776/12 - вишак запослених
Гж1 1123/13 - престанак радног односа; отказ на иницијативу послодавца
Гж1 2750/12 - вишак запослених
Гж1 3775/12 - вишак запослених
Гж1 823/13 - престанак радног односа; отказ на иницијативу послодавца
Гж1 2562/13 - престанак радног односа; отказ на иницијативу послодавца
Гж1 2686/13 - колективни уговори
Гж1 2825/12 - заснивање радног односа
Гж1 3266/13 - престанак радног односа; отказ на иницијативу послодавца
Гж1 154/13 - заснивање радног односа; преображај радног односа на одређено у радни однос на неодређено време
Гж1 844/12 - престанак радног односа; отказ на иницијативу послодавца
Гж1 1063/13 - измена уговора о раду; упућивање на рад код другог послодавца
Гж1 1760/13 - вишак запослених
Гж1 2490/12 - вишак запослених
Гж1 2662/12 - измена уговора о раду; премештај у друго радно место
Гж1 2839/12 - престанак радног односа; споразумни престанак радног односа
Гж1 3507/12 - престанак радног односа; истеком рока на који је заснован
Гж1 3036/13 - престанак радног односа; отказ на иницијативу послодавца
Гж1 3049/12 - измена уговора о раду; упућивање на рад код другог послодавца
Гж1 3335/12 - заснивање радног односа; преображај радног односа на одређено у радни однос на неодређено време
Гж1 3754/12 - престанак радног односа; споразумни престанак радног односа
Гж1 3771/12 - престанак радног односа; отказ од стране запосленог
Гж 405/12 - престанак радног односа; отказ на иницијативу послодавца
Гж1 961/13 - престанак радног односа; отказ на иницијативу послодавца
Гж1 1413/12 - вишак запослених
Гж1 3160/12 - престанак радног односа; отказ на иницијативу послодавца
Гж1 265/13 - престанак радног односа; отказ на иницијативу послодавца
Гж1 831/13 - удаљење запосленог са рада
Гж1 1680/13 - плате, накнаде, плате и друга примања; троскови_превоза
Гж1 3086/13 - престанак радног односа; отказ на иницијативу послодавца
Гж1 2323/13 - престанак радног односа; отказ на иницијативу послодавца
Гж1 3778/12 - заснивање радног односа; преображај радног односа на одређено у радни однос на неодређено време
Гж1 2666/13 - престанак радног односа; споразумни престанак радног односа
Гж1 2776/13 - заснивање радног односа; заснивање радног односа на неодређено време
Гж1 1450/12 - престанак радног односа; отказ на иницијативу послодавца
Гж1 88/14 - вишак запослених
Гж1 313/14 - заснивање радног односа; преображај радног односа на одређено у радни однос на неодређено време
Гж1 1381/12 - престанак радног односа; отказ на иницијативу послодавца
Гж1 3148/12 - престанак радног односа; отказ на иницијативу послодавца
Гж1 2194/13 - вишак запослених
Гж1 2975/13 - престанак радног односа; отказ на иницијативу послодавца
Гж1 3099/13 - престанак радног односа; споразумни престанак радног односа
Гж1 485/13 - престанак радног односа; отказ од стране запосленог
Гж1 1667/13 - вишак запослених
Гж1 2783/13 - заснивање радног односа; преображај радног односа на одређено време у радни однос на неодређено време
Гж1 140/14 - престанак радног односа; отказ на иницијативу послодавца
Гж1 3131/13 - престанак радног односа; отказ на иницијативу послодавца
Гж1 3203/13 - отпремнина
Гж1 1088/14 - вишак запослених
Гж1 1966/14 - престанак радног односа; споразумни престанак радног односа
Гж1 1997/14 - вишак запослених
Гж1 2388/14 - престанак радног односа; отказ на иницијативу послодавца
Гж1 2463/14 - престанак радног односа; отказ на иницијативу послодавца
Гж1 3441/13 - престанак радног односа; отказ на иницијативу послодавца
Гж1 1378/14 - престанак радног односа; отказ на иницијативу послодавца
Гж1 1961/14 - вишак запослених
Гж1 198/15 - престанак радног односа; отказ на иницијативу послодавца
Гж1 796/14 - рад ван радног односа; привремени и повремени послови
Гж1 1526/14 - престанак радног односа; отказ на иницијативу послодавца
Гж1 2917/15 - престанак радног односа; истеком рока на који је заснован
Гж1 246/10 - престанак радног односа; по сили закона
Гж1 29/15 - одговорност за заштиту; одговорност послодавца за штету проузроковану запосленом
Гж1 560/14 - зарада; накнада зараде и друга примања
Гж1 1961/13 - престанак радног односа; споразумни престанак радног односа
Гж1 2041/14 - престанак радног односа; отказ од стране запосленог
Гж1 2607/14 - престанак радног односа
Гж1 2654/13 - заснивање радног односа на одређено време
Гж1 3300/13 - заснивање радног односа
Гж1 245/15 - друга примања
Гж1 1121/13 - престанак радног односа; истеком рока на који је заснован
Гж1 2082/16 - злостављање на раду
Гж1 3068/15 - накнада трошкова за исхрану у току рада и за регрес за коришћење годишњег одмора
Гж1 4107/13 - престанак радног односа; отказ на иницијативу послодавца
Гж1 1672/16 - злостављање на раду; судска заштита
Гж1 2825/16 - злостављање на раду; судска заштита
Гж1 3052/16 - злостављање на раду; судска заштита
Гж1 127/16 - злостављање на раду; судска заштита
Гж1 1293/12 - злостављање на раду; судска заштита
Гж1 1691/16 - злостављање на раду; судска заштита
Гж1 1927/14 - злостављање на раду; судска заштита
Гж1 2705/15 - злостављање на раду; судска заштита
Гж1 233/16 - злостављање на раду; судска заштита
Гж1 651/13 - злостављање на раду; судска заштита
Гж1 1196/16 - злостављање на раду; судска заштита
Гж1 2068/13 - злостављање на раду; судска заштита
Гж1 2186/15 - злостављање на раду; судска заштита
Гж1 2426/15 - злостављање на раду; судска заштита
Гж1 737/16 - злостављање на раду; судска заштита
Гж1 1183/16 - злостављање на раду; судска заштита
Гж1 1232/14 - злостављање на раду; судска заштита
Гж1 1519/16 - злостављање на раду; судска заштита
Гж1 2213/14 - злостављање на раду; судска заштита
Гж1 3499/16 - злостављање на раду; судска заштита
Гж1 1499/16 - злостављање на раду; судска заштита
Гж1 2463/16 - злостављање на раду; судска заштита
Гж1 2478/16 - злостављање на раду; судска заштита
Гж1 3130/16 - злостављање на раду; судска заштита
Гж1 98/12 - злостављање на раду; судска заштита
Гж1 148/16 - злостављање на раду; судска заштита
Гж1 255/16 - злостављање на раду; судска заштита
Гж1 379/16 - злостављање на раду; судска заштита
Гж1 3026/13 - злостављање на раду; судска заштита
Гж1 552/14 - злостављање на раду; судска заштита
Гж1 888/16 - злостављање на раду; судска заштита
Гж1 1104/13 - злостављање на раду; судска заштита
Гж1 1195/16 - злостављање на раду; судска заштита
Гж1 1320/14 - злостављање на раду; судска заштита
Гж1 1946/15 - злостављање на раду; судска заштита
Гж1 1956/16 - злостављање на раду; судска заштита
Гж1 3058/12 - злостављање на раду; судска заштита
Гж1 1823/16 - злостављање на раду; судска заштита
Гж1 1854/15 - злостављање на раду; судска заштита
Гж1 2792/16 - злостављање на раду; судска заштита
Гж1 1577/16 - злостављање на раду; судска заштита
Гж1 2345/16 - злостављање на раду; судска заштита
Гж1 2547/15 - злостављање на раду; судска заштита
Гж1 3402/16 - злостављање на раду; судска заштита
Гж1 3665/16 - злостављање на раду; судска заштита
Гж1 575/15 - злостављање на раду; судска заштита
Гж1 904/15 - отпремнина при одласку у пензију
Гж1 1329/15 - злостављање на раду; судска заштита
Гж1 2644/15 - злостављање на раду; судска заштита
Гж1 1303/15 - злостављање на раду; судска заштита
Гж1 2919/15 - злостављање на раду; судска заштита
Гж1 501/15 - злостављање на раду; судска заштита
Гж1 3075/16 - злостављање на раду; судска заштита
Гж1 3096/15 - злостављање на раду; судска заштита
Гж1 617/16 - злостављање на раду; судска заштита
Гж1 1045/15 - вишак запослених
Гж1 372/15 - престанак радног односа по сили закона
Гж1 2801/14 - плате, накнаде плате и друга примања; нередовност
Гж Уз 6/17 - узбуњивачи
Гж1 1646/17 - престанак радног односа; отказ на иницијативу послодавца
Гж1 3068/15 - накнада трошкова; накнада трошкова за исхрану у току рада
Гж1 3047/15 - одговорност послодавца за штету проузроковану запосленом
Гж1 1915/12 - злостављање на раду
Гж1 502/17 - радно време
Гж1 1826/17 - заснивање радног односа; преображај радног односа на одређено време у радни однос на неодређено време
Гж1 2563/16 - престанак радног односа; отказ на иницијативу послодавца
Гж1 3745/16 - друга примања; добит
Гж1 2540/16 - дискриминација на раду
Гж1 2297/16 - зарада; накнада зараде и друга примања
Гж1 2533/15 - вишак запослених
Гж1 316/18 - накнада трошкова; накнада трошкова за исхрану
Гж1 318/18 - накнада трошкова; накнада трошкова за исхрану
Гж1 1798/16 - престанак радног односа; отказ на иницијативу послодавца
Гж1 1902/16 - зарада; накнада зараде и друга примања
Гж1 1809/11 - одговорност за штету; одговорност послодавца за штету проузроковану запосленом
Гж1 1820/14 - одговорност за штету; одговорност послодавца за штету проузроковану запосленом