• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • cyan color
  • red color
ОДЕЉЕЊА У СУДУ

У Апелационом суду у Новом Саду постоји укупно пет судских одељења и то:
1. кривично одељење
2. одељење за кривичне поступке према малолетницима
3. одељење за за радне спорове
4. грађанско одељење
5. одељење за сорове из породичног права
6. одељење судске праксе