• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • cyan color
  • red color
ГРАЂАНСКО ОДЕЉЕЊЕ

Председник одељења – судија Бранка Бајић

Грађанско одељење има укупно седам судских већа која поступају у предметима опште грађанске материје. У оквиру одељења постоје посебна већа за спорове из породичних односа. Грађанско одељење има укупно 22 судија:
1. Бранка Бајић
2. Бранка Маљковић
3. Бранка Перц
4. Вера Кнежевић Мандић
5. Верица Бајић
6. Весна Сладојевић
7. Вукица Кужић
8. Едит Чордаш
9. Душица Шалић
10. Ђура Тамаш
11. Здравко Василић
12. Јасмина Дивнић
13. Јулијана Будинчевић
14. Љиљана Цицмил
15. Милена Ковачевић
16. Милана Миличковић
17. Мирјана Андријашевић
18. Оливера Пејак Прокеш
19. Радослава Мађаров
20. Снежана Глушчевић Симовљевић
21. Споменка Драгаш
22. Татјана Миљуш