• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • cyan color
  • red color
ПОСТУПАЊЕ ПО ЗАХТЕВИМА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА НА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ

За поступање по приговорима и жалбама у поступцима ради заштите права на суђење у разумном року, по Закону о заштити права на суђење у разумном року („Службени гласник РС" број 40/2015) који је ступио на снагу 01.01.2016. године, поред Председника суда Новице Пековић, одређене су судије:

За предмете из области грађанског права:
- заменик председника суда судија Јелица Бојанић Керкез
- судија Верица Бајић и
- судија Татјана Миљуш;

За предмете из области радног права:
- судија Боривоје Гајић и
- судија Мира Тубин Чанак;

За премете из области кривичног права:
- судија Здравка Писарић и
- судија Зоран Париповић.