• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • cyan color
  • red color
ОДЕЉЕЊЕ ЗА КРИВИЧНЕ ПОСТУПКЕ ПРЕМА МАЛОЛЕТНИЦИМА

Председник одељења – судија Милорад Дедић

Ово судско одељење организовано је као специјализовано одељење које поступа у свим другостепеним малолетничким предметима а чине га следеће судије:
1. Милорад Дедић
2. Саво Ђурђић - врши функцију члана ВСС
3. Душан Војновић
4. Милица Новаковић