• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • cyan color
  • red color
ОДЕЉЕЊЕ ЗА РАДНЕ СПОРОВЕ

Председник одељења – судија Драгана Штрбац

Судије Одељења за радне спорове поступају у материји радног права а одељење има укупно три већа која чине:
1. Боривоје Гајић
2. Габриела Миловановић
3. Јасмина Даниловић Стојковић
4. Нада Ћулибрк
5. Мира Тубин Чанак
6. Нада Кнежевић Антић
7. Снежана Кецман
8. Јокица Јањушевић
9. Марија Ракић