• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • cyan color
  • red color
VESTI
Portal COVID-19
baner_covid19

https://covid19.rs/

 
Interni konkurs - radno mesto administrator baze podataka

Tekst Odluke o popunjavanju radnog mesta administrator baze podataka putem internog konkursa, možete pogledati u sledećem dokumentu:
interni_konkurs_191114_odluka.pdf

Tekst internog konkursa: interni_konkurs_191125_tekst_konkursa.pdf

Obrazac prijave: interni_konkurs_191125_obrazac_prijave.pdf

Izjava: interni_konkurs_191125_izjava.pdf

Obaveštenje: interni_konkurs_191209_obavestenje.pdf

 
Oglas za imenovanje sudija porotnika

Obaveštavamo Vas da je u "Službenom glasniku RS", broj 70/2019 od 02.10.2019. godine objavljen oglas za imenovanje sudija porotnika. Oglas je objavljen i na internet stranici Visokog saveta sudstva http://www.vss.sud.rs

U skladu sa odredbama člana 103. Zakon o opštem upravnom postupku ("Službeni glasnik RS", broj 18/16 i 95/18) Visoki savet sudstva je dužan da po službenoj dužnosti pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija (uverenje o državljanstvu, uverenje nadležnog organa da se ne vodi krivični postupak i uverenje nadležnog organa da kandidat nije osuđivan).

Na internet stranici Visokog saveta sudstva http://www.vss.sud.rs objavljen je i obrazac prijave i izjava.

Obrazac prijave - prijava_na_oglas_sudije_porotnici_191010.pdf

Izjava - izjava_sudije_porotinici_191010.pdf

 
Nacrt zajedničkog Uputstva o radu odeljenja sudske prakse apelacionih sudova

Predsednik Apelacionog suda u Novom Sadu Novica Peković, učestvovao je u radu radne grupe kojom je predsedavao predsednik Vrhovnog kasacionog suda i Visokog saveta sudstva Dragomir Milojević.
Radna grupa u kojoj su učestvovale sudije Vrhovnog kasacionog suda, predsednici apelacionih sudova i predsednici i sudije sudova republičkog ranga usvojila je tokom radionice održane od 26. do 28. januara 2017.godine u Šapcu, Nacrt zajedničkog Uputstva o radu odeljenja sudske prakse apelacionih sudova. Cilj Uputstva je ujednačavanje rada i bliže uređenje poslova koji se obavljaju u odeljenjima sudske prakse apelacionih sudova. Očekuje se da Nacrt Uputstva usvoje predsednici apelacionih sudova.
Rad radne grupe podržao je projekat Evropske unije „Unapređenje efikasnosti pravosuđa“.

Portparol Apelacionog suda u Novom Sadu
Milica Janča

 
Praćenje primene jedinstvenog programa rešavanja starih predmeta

Predsednik Apelacionog suda u Novom Sadu Novica Peković, učestvovao je u radu Radne grupe za praćenje primene jedinstvenog programa rešavanja starih predmeta. Sastanak je održan 1. i 2. februara 2017.godine u Beogradu (Pinosava, Avala).
Članovi Radne grupe su tom prilikom razmatrali preliminarne rezultate o radu sudova u 2016.godini i izneli analize Pojedinačnih programa za rešavanje starih predmeta sudova.


Portparol Apelacionog suda u Novom Sadu
Milica Janča

 
Kampanja "Isključi nasilje"
iskljucinasilje

https://iskljucinasilje.rs/


 
Spisak javnobeležničkih kancelarija na području Apelacionog suda u Novom Sadu

Spisak javnobeležničkih kancelarija na području Apelacionog suda u Novom Sadu možete pogledati u sledećem pdf dokumentu:
spisak_javnobeleznickih_kancelarija_140901_lat.pdf

 
Šesti broj Biltena sudske prakse Apelacionog suda u Novom Sadu

U julu 2014. godine izašao je iz štampe i šesti broj Biltena sudske prakse Apelacionog suda u Novom Sadu.

Bilten sadrži Godišnji raspored poslova sudija Apelacionog suda u Novom Sadu za 2014. godinu, sudsku praksu u oblasti građanskog prava (parničnog postupka, vanparničnog postupka, postupka obezbeđenja, postupka za rehabilitaciju, radnog, stvarnog, naslednog, obligacionog i porodičnog prava), krivičnog prava (procesnog i materijalnog) kao i stručne članke.

Glavni i odgovorni urednik ovog broja Biltena je sudija Đura Tamaš.

Šesti broj Biltena sudske prakse Apelacionog suda u Novom Sadu u elektronskoj formi nalazi se na internet stranici suda u okviru naslova "Publikacije - Bilten sudske prakse"

 
Dan otvorenih vrata (foto)

Povodom Evropskog dana civilne pravde u petak 25.10.2013. godine u zgradi Pravosudnih organa u Novom Sadu održan je „Dan otvorenih vrata".

picture_008

picture_002

picture_011

picture_012

picture_013

 
Dan otvorenih vrata

Poštovani,
Povodom Evropskog dana civilne pravde u petak 25.10.2013. godine u zgradi Pravosudnih organa u Novom Sadu, ul. Sutjeska 3, u periodu od 11-13 časova održaće se:
Dan otvorenih vrata"

Organizatori ovog događaja su Apelacioni, Viši, Osnovni i Privredni sud u Novom Sadu.

Značaj manifestacije je u tome da građanima približimo rad sudova koji su smešteni u zgradi Pravosudnih organa u Novom Sadu na taj način što ćemo ih upoznati sa radom sudova, nadležnostima, organizaciji, postupcima koji se sprovode, procedurama prilikom raspodele predmeta, ali i sa brojnim drugim pitanjima značajnim za rad sudova, o kojima građani možda ne znaju mnogo, a koja su svakako od značaja za pravilno razumevanje uloge suda u sistemu podele vlasti.

Planirane aktivnosti:
• 11,00-11,15 časova uvodno obraćanje v.f. predsednika Apelacionog, Višeg, Osnovnog i Privrednog suda u Novom Sadu,
• 11,15-12,00 časova obraćanje sudija i portparola sudova -izlaganje o nadležnostima sudova, organizaciji rada i službama u sudu,
• 12,00-12,30 obilazak zgrade Pravosudnih organa,
• 12,30-13,00 razgovor sa građanima.

Pozivamo Vas da Vašim prisustvom uvećate značaj ove manifestacije i podržite napore koje ulažemo kako bismo naš rad učinili transparentnijim.

 
Jedan ili četiri apelaciona suda?

Na sednici svih sudija Apelacionog suda u Novom Sadu održanoj dana 03.10.2012. godine zauzet je stav suda o mogućem načinu harmonizacije sudske prakse i o pitanju - jedan ili četiri apelaciona suda, koji možete pogledati u sledećem dokumentu:

stav_apelacionog_suda.pdf

 
Treći broj Biltena sudske prakse Apelacionog suda u Novom Sadu

U januaru 2012. godine izašao je iz štampe i treći broj Biltena sudske prakse Apelacionog suda u Novom Sadu.

Bilten sadrži Godišnji raspored poslova sudija Apelacionog suda u Novom Sadu za 2012. godinu, sudsku praksu u oblasti građanskog prava (parničnog postupka, obligacionog, stvarnog, naslednog, medijskog, radnog, stambenog i porodičnog prava), krivičnog prava (procesnog i materijalnog) kao i stručne članke.

Glavni i odgovorni urednik ovog broja Biltena je sudija Đura Tamaš.

Treći broj Biltena sudske prakse Apelacionog suda u Novom Sadu u elektronskoj formi nalazi se na internet stranici suda u okviru naslova "Publikacije - Bilten sudske prakse"

 
Drugi broj Biltena sudske prakse Apelacionog suda u Novom Sadu

Drugi broj Biltena sudske prakse Apelacionog suda u Novom Sadu izašao je iz štampe u junu 2011. godine. Bilten sadrži podatke o godišnjem rasporedu poslova u sudu za 2011. godinu, izvestaj o radu suda, sudsku praksu Apelacionog suda u Novom Sadu u oblastima građanskog i krivičnog materijalnog i procesnog prava, kao i stručne članke.

Glavni i odgovorni urednik Biltena je sudija Đura Tamaš.

Drugi broj Biltena sudske prakse Apelacionog suda u Novom Sadu u elektronskoj formi nalazi se na internet stranici suda u okviru naslova "Publikacije - Bilten sudske prakse".

 
Prvi broj Biltena sudske prakse Apelacionog suda u Novom Sadu

Prvi broj Biltena sudske prakse Apelacionog suda u Novom Sadu  izašao je iz štampe u decembru 2010. godine. Bilten sadrži podatke o godišnjem rasporedu poslova u sudu za 2010. godinu, sa rezultatima rada kao i sudsku praksu ovog suda.

Glavni i odgovorni urednik Biltena je sudija Đura Tamaš.

Prvi broj Biltena sudske prakse Apelacionog suda u Novom Sadu u elektronskoj formi nalazi se na internet starnici našeg suda od 23.12.2010. godine i možete ga pogledati u okviru naslova "Publikacije - Bilten sudske prakse".

 
Zakon o sudskim veštacima

Zakon o sudskim veštacima koji je donela Narodna skupština Republike Srbije 29.06.2010. godine, objavljen je u „Sl. glasniku RS”, br. 44/2010., i stupio je na snagu 08.07.2010. godine. Ovde možete pogledati i preuzeti tekst Zakona (u pdf formatu), a za sve dodatne informacije možete se obratiti upravi Apelacionog suda u Novom Sadu na brojeve telefona: 021/4876-400 i 021/4876-404..

zakon_o_sudskim_vestacima_lat.pdf