• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • cyan color
  • red color
SAOPŠTENJA
Saopštenje

Pravila ponašanja zaposlenih i stranaka u Apelacionom sudu u Novom Sadu

pravila_ponasanja_zaposlenih_i_stranaka_u_AS_u_NS.pdf

 
Saopštenje

Povodom vanrednog stanja proglašenog 15. marta 2020. godine predsednik Apelacionog suda u Novom Sadu mr Darko Tadić  je doneo Uputstva kojima je organizovan rad za vreme vanrednog stanja i istima je predviđeno da:
- za vreme vanrednog stanja sudije Apelacionog suda u Novom Sadu rad po predmetima obavljaju od kuće izuzev kada je neophodno da se održe sednice sudskih veća i u drugim hitnim predmetima kada je njihovo prisustvo neophodno u sedištu suda,
- zaposlenima u sudu koji su stariji od 60 godina, zaposlenima koji imaju hronične zdravstvene probleme, kao i zaposlenima koji imaju decu do navršenih 12 godina života omogućuje se da poslove obavljaju od kuće,
- preporučeno je da se odlaže suđenje u svim predmetima koji nisu hitni, a da se u hitnim krivičnim predmetima organizuje rad u vidu postupanja dežurnih veća a zbog opasnosti od širenja zaraze, dato je posebno Uputstvo da  u zgradu pravosudnih organa u Novom Sadu u ulici Sutjeska broj 3, mogu ući samo lica koja imaju sudski poziv, a da se u pogledu prijema pošte kao i uvida u sudske predmete postupi u skladu sa Preporukom Ministarstva pravde i da se navedeno organizuje na najbolji mogući način radi sprečavanja širenja zaraze  s tim da se ovo Uputstvo nalazi u prilogu saopštenja.

PREDSEDNIK SUDA
mr Darko Tadić

Uputstvo
Preporuke Ministarstva pravde
 
Saopštenje

Presudom Vrhovnog kasacionog suda Kzz 657/19 od 3.7.2019. godine odbijen je kao neosnovan zahtev za zaštitu zakonitosti Republičkog javnog tužioca KTZ br. 635/19 od 19.6.2019. godine koji je podnet protiv pravnosnažne presude Apelacionog suda u Novom Sadu Kž1 49/19 od 6.3.2019. godine.

U konkretnom slučaju reč je o krivičnom postupku koji je vođen protiv Gorana Davidovića i Nedeljka Pešića  zbog krivičnog dela izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrepeljivosti iz člana 317 stav 3 u vezi stava 1 KZ. Presudom Apelacionog suda u Novom Sadu Kž1 49/19 od 6.3.2019. godine preinačena je presuda Višeg suda u Novom Sadu K 184/15 od 30.10.2018. godine na način da je na osnovu člana 422 tačka 2 ZKP prema okrivljenima Goranu Davidoviću i Nedeljku Pešiću odbijena optužba da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrepeljivosti iz člana 317 stav 3 u vezi stava 1 KZ.

Koordinator za medije Apelacionog suda u Novom Sadu
Andrea Đukić

 
Saopštenje

Povodom članka "Zelenović oslobođen optužbe" koji je objavljen dana 5.2.2020. godine u dnevnom listu Politika, Apelacioni sud u Novom Sadu izdaje sledeće saopštenje:

Na sednici veća održanoj dana 20.1.2020. godine Apelacioni sud u Novom Sadu je doneo presudu kojom je optužba protiv okrivljenog Nebojše Zelenovića za krivično delo nenamensko korišćenje budžetskih sredstava odbijena na osnovu člana 422 tačka 3 Zakonika o krivičnom postupku zbog nastupanja apsolutne zastarelosti krivičnog gonjenja u smislu člana 103 tačka 7 i člana 104 stav 6 Krivičnog zakonika. Predmet je po izjavljenoj žalbi u ovaj sud primljen dana 13.1.2020. godine a zastarelost u istom je već nastupila dana 31.12.2019. godine, zbog čega je doneta odbijajuća presuda.

Koordinator za medije Apelacionog suda u Novom Sadu
Andrea Đukić

 
Saopštenje

Dana 06.03.2019. godine, nakon održane sednice veća, Apelacioni sud u Novom Sadu je u predmetu br. Kž1 49/19 doneo presudu kojom je usvajanjem svih izjavljenih žalbi, a po službenoj dužnosti u odnosu na okrivljenog Pešić Nedeljka, preinačena presuda Višeg suda u Novom Sadu br. K 184/15 od 30.10.2018. godine, te je prema okrivljenima odbijena optužba da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti iz čl. 317 st.3 u vezi st.1 Krivičnog zakonika.

Apelacioni sud u Novom Sadu je utvrdio da je prvostepena presuda zahvaćena bitnom povredom odredaba krivičnog postupka iz čl.438 st.1 tač.1 Zakonika o krivičnom postupku, jer postoji okolnost koja trajno isključuje krivično gonjenje, s obzirom da se radi presuđenoj stvari.

Ovo sve imajući u vidu da je protiv okrivljenog Davidović Gorana vođen i obustavljen prekršajni postupak pravosnažnom odlukom Opštinskog organa za prekršaje u Novom Sadu pod br. Up 26-6-399/07, zbog prekršaja iz člana 6 st.3 Zakona o javnom redu i miru, dok je okrivljeni Pešić Nedeljko pravosnažnom odlukom istog organa pod br. Up -14-6-403/07 oglašen odgovornim i kažnjen kaznom zatvora u trajanju od 25 dana, a zbog istog životnog događaja zbog kojeg je vođen i predmetni krivični postupak.

Koordinator za medije Apelacionog suda u Novom Sadu
Nela Čaušević

 
Saopštenje

Dana 21.5.2018.godine održana je sednica veća Apelacionog suda u Novom Sadu u krivičnom predmetu protiv okrivljenih Bojanić Dobrivoja iz Loznice, Đurašković Žarka iz Beograda i Grujić Blagoja iz Beograda, zbog krivičnog dela teško delo protiv zdravlja ljudi, na kojoj je povodom pokrenutog postupka za prenošenje mesne nadležnosti u krivičnom predmetu Osnovnog suda u Loznici, doneto rešenje kojim je u predmetnom krivičnom postupku, kao stvarno i mesno nadležan sud, određen Osnovni sud u Šapcu.

Koordinator za medije Apelacionog suda u Novom Sadu
Milica Janča

 
Saopštenje

Dana 23.4.2018.godine u organizaciji predsednika Apelacionog suda u Novom Sadu, Novice Pekovića, održan je sastanak predsednika Apelacionog suda u Novom Sadu i predsednika viših sudova u Novom Sadu, Sremskoj Mitrovici, Zrenjaninu, Subotici, Somboru i Šapcu. Sastanku je prisustvovao i Janko Lazarević, sudija u penziji Vrhovnog kasacionog suda.

Tema sastanka bili su rezultati rada sudova na osnovu tromesečnog izveštaja u 2018.godini, realizacija programa rešavanja starih predmeta u sudovima i tekuće aktivnosti u procesu usaglašavanja sudske prakse.

Predsednik Apelacionog suda u Novom Sadu je na sastanku predstavio izveštaj o radu Apelacionog suda u Novom Sadu i mere za rešavanje najstarijih predmeta u postupanju u predmetima zaštite prava na suđenje u razumnom roku.

 
Saopštenje

Dana 7.11.2017.godine u organizaciji Novice Pekovića, predsednika Apelacionog suda u Novom Sadu, održan je sastanak sa predsednicima viših sudova sa područja Apelacionog suda u Novom Sadu.

Na sastanku su analizirani devetomesečni izveštaji o radu Apelacionog suda u Novom Sadu, Viših sudova u Novom Sadu, Subotici, Zrenjaninu, Sremskoj Mitrovici, Somboru i Šapcu, kao i izveštaj o radu Osnovnog suda u Novom Sadu.

Sastanku su prisustvovali predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević, zamenik predsednika Vrhovnog kasacionog suda Janko Lazarević, zamenik predsednika Apelacionog suda u Novom Sadu Jelica Bojanić Kerkez i predsednica Osnovnog suda u Novom Sadu Anđelka Stanojević.

 
Saopštenje

Na sednici veća održanoj dana 11.9.2017.godine Apelacioni sud u Novom Sadu je doneo presudu u predmetu okrivljenih Buha Dušana i Buha Miloša, kojom je usvojio žalbu Višeg javnog tužioca u Novom Sadu i preinačio presudu Višeg suda u Novom Sadu tako što je okrivljenog Buha Miloša za krivično delo teško ubistvo V. Š. osudio na kaznu zatvora u trajanju od 17 godina (prvostepenom presudom osuđen je na kaznu zatvora u trajanju od 15 godina). Potvrđena je prvostepena presuda u delu odluke o izrečenoj kazni zatvora okrivljenom Buha Dušanu za krivično delo teško ubistvo V. Š. i krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, te je osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 18 godina.

 
Saopštenje povodom Dana otvorenih vrata

Apelacioni, Viši, Osnovni i Privredni sud u Novom Sadu će u petak  27.10.2017. godine, u 12,00 časova, povodom Evropskog dana civilne pravde, u zgradi pravosudnih organa u Novom Sadu, Ul. Sutjeska broj 3, Novi Sad, održati manifestaciju “Dan otvorenih vrata u novosadskim sudovima“.


Portparol Apelacionog suda u Novom Sadu
Milica Janča

 
Saopštenje

Dana 20.06.2017. godine u Apelacionom sudu u Novom Sadu održana je javna sednica povodom odlučivanja po žalbi branioca okrivljenog S. Z. podnetoj protiv prvostepene presude kojom je okrivljeni S. Z. oglašen krivim za učinjeno krivično delo teško ubistvo i krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i izrečena mu jedinstvena kazna zatvora u trajanju od 40 (četrdeset) godina. Javnoj sednici prisustvovali su okrivljeni S. Z., branilac okrivljenog, zamenik Apelacionog javnog tužioca, kao i otac okrivljenog.

 
Poseta pravosudne delegacije Republike Hrvatske Apelacionom sudu u Novom Sadu

Delagacija sudija Vrhovnog suda Republike Hrvatske na čelu sa predsednikom Vrhovnog suda Republike Hrvatske, Brankom Hrvatinom, nalazi se u višednevnoj poseti Vrhovnom kasacionom sudu Republike Srbije. 

Predstavnici pravosudnih institucija Republike Hrvatske zajedno sa predsednikom Vrhovnog kasacionog suda Republike Srbije, Dragomirom Milojevićem, posetili su 14.06.2017. godine Apelacioni sud u Novom Sadu.

Predsednik Apelacionog suda u Novom Sadu, Novica Peković, primio je predstavnike Hrvatske delegacije i tokom celodnevne posete Novom Sadu obišao sa predstavnicima Vrhovnog suda Republike Hrvatske i Vrhovnog kasacionog suda Republike Srbije najznačajnije kulturne znamenitosti u Novom Sadu i Sremskim Karlovcima. Gostima je priređena kraća turistička poseta turističkim obilaskom centra Novog Sada, Petrovaradinske tvrđave i Sremskih Karlovaca. 

Značaj ove posete je u razmeni iskustava u primeni prava u sudskim postupcima i unapređenju stručne saradnje u cilju jačanja vladavine prava.

 
Saopštenje

Dana 24.4.2017.godine nakon održane sednice veća Apelacioni sud u Novom Sadu je doneo drugostepenu presudu kojom je usvojio žalbu Višeg javnog tužioca u Zrenjaninu izjavljenu protiv prvostepene presude Višeg suda u Zrenjaninu kojom je V. P. oglašen krivim za krivično delo teško ubistvo i krivično delo ugrožavanje sigurnosti. Okrivljeni je lišio života oštećenu B. M. sa kojom je ranije bio u emotivnoj vezi, a iz razloga što oštećena nije pristajala da ponovo bude u vezi sa okrivljenim. Ponašanje i radnje okrivljenog koje je preuzimao skoro godinu dana do kritičnog događaja, kao i motivi za izvršenje krivičnog dela ukazuju na nisku pobudu u izvršenju krivičnog dela, što isto kvalifikuje kao krivično telo teško ubistvo. Istovremeno, utvrđeno je da je okrivljeni u dužem vremenskom periodu nakon raskida emotivne zajednice ugrožavao sigurnost oštećene, kao i članova njene porodice, novog emotivnog partnera i njegovog deteta.

Drugostepenom presudom je preinačena prvostepena presuda u delu odluke o krivičnoj sankciji, pa je osuđenom V. P. za izvršena krivična dela umesto izrečene kazne zatvora u trajanju od 31 godine, izrečena kazna zatvora u trajanju od 35 godina.

Ocena drugostepenog suda je da je potrebno dati veći značaj činjenici ranije višestruke osuđivanosti okrivljenog zbog krivičnih dela sa elementima nasilja, odnosno radilo se o teškim krivičnim delima, a ranije kazne prema okrivljenom nisu postigle svrhu kažnjavanja. Izrečena kazna zatvora u trajanju od 35 godina je srazmerna stepenu krivice okrivljenog i radnjama koje je izvršio.

Portparol Apelacionog suda u Novom Sadu
Milica Janča

 
Saopštenje

Dana 24.3.2017.godine Apelacioni sud u Novom Sadu je doneo drugostepenu presudu kojom su odbijene žalbe okrivljenih A.B., D.A. i V.M. i potvrđena presuda Višeg suda u Subotici K-21/16 od 18.10.2016.godine kojom su okrivljeni za izvršenje dva krivična dela razbojništva, krivično delo razbojništvo u pokušaju i krivično delo teško ubistvo, osuđeni na kazne zatvora u trajanju od po 30 godina.

Okrivljeni su u periodu od maja do jula 2013.godine izvršili navedena krivična dela, tako što su savlađivanjem prepreka i primenom sile ulazili u objekte oštećenih, uz nanošenje fizičkih povreda oštećenima, od kojih je jedan usled toga preminuo, vršili premetačinu objekata u potrazi za novcem, nakitom i drugim vrednim stvarima.

U obrazloženju drugostepene presude navodi se da su sve relevantne činjenice i okolnosti vezane za izvršenje krivičnih dela koja se okrivljenima stavljaju na teret pravilno utvrđene. U pogledu odluke o krivičnoj sankciji, drugostepeni sud nalazi da dosadašnja osuđivanost okrivljenih, bezobzirnost i surovost okrivljenih u postupanju sa oštećenima prilikom izvršenja krivičnih dela, te okolnosti pod kojima su dela učinjena i težini njihovih posledica, čine opravdanim i nužnim izricanje jedinstvene kazne zatvora u trajanju od po 30 godina za svakog od okrivljenih.

Koordinator za medije
Milica Janča

 
Saopštenje

Dana 25.4.2017.godine u Višem sudu u Zrenjaninu održan je sastanak u organizaciji predsednika Apelacionog suda u Novom Sadu. Teme sastanka bile su: rezultati rada sudova u prvom tromesečju 2017.godine, realizacija programa rešavanja starih predmeta u sudovima, pripreme za primenu Zakona o sprečavanju nasilja u porodici i tekuće aktivnosti u procesu usaglašavanja sudske prakse.

Predsednik Apelacionog suda u Novom Sadu, Novica Peković je na sastanku predstavio rezultate rada Apelacionog suda u Novom Sadu za 2016.godinu i mere za rešavanje najstarijih predmeta.

Sastanku su, pored predsednika Apelacionog suda u Novom Sadu, prisustvovali zamenik predsednika Apelacionog suda u Novom Sadu Jelica Bojanić Kerkez i predsednici viših sudova sa područja Apelacionog suda u Novom Sadu.

Koordinator za medije
Milica Janča

 
Saopštenje

Dana 21.03.2017. godine, na Paliću, Vrhovni kasacioni sud, uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji, organizovao je prezentaciju Pravilnika o zameni i izostavljanju (pseudonimizaciji/anonimizaciji) podataka u sudskim odlukama, za predsednike Privrednog i Prekršajnog suda u Novom Sadu, Odeljenja Prekršajnog apelacionog suda i sudova sa područja Apelacionog suda u Novom Sadu.

Prezentaciji je prisustvovao predsednik Apelacionog suda u Novom Sadu Novica Peković. Uvodnim rečima se obratio predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević, a Pravilnik o zameni i izostavljanju (pseudonimizaciji/anonimizaciji) podataka u sudskim odlukama i Otvorenu listu deskriptora (ključne reči) predstavile su sudije Vrhovnog kasacionog suda i članovi Radne grupe za izradu Pravilnika Ljubica Milutinović, Bata Cvetković i Vesna Popović.

Pravilnikom se uređuje način zamene i izostavljanja podataka u sudskim odlukama Vrhovnog kasacionog suda, uključujući i način i tehniku anonimizacije/pseudonimizacije u odlukama u elektronskom i pisanom obliku, koji je donet na Opštoj sednici dana 20.12.2016. godine, a isti se primeljuje od 01.01.2017. godine.

 
Saopštenje

Dana, 17.03.2017.godine, Vrhovni kasaconi sud je, uz podršku Multidonatorskog povereničkog fonda (MDTF), organizovao sastanak sa predsednicima sudova opšte i posebne nadležnosti, na kojoj je bio predstavljen Godišnji izveštaj o radu sudova u 2016.godini. Održan je u Palati "Srbija" u Beogradu.

Sastanku su, pored predsednika Apelacionog suda u Novom Sadu, Novice Pekovića, prisustvoali i predsednici svih sudova u Republici Srbiji, članovi Visokog saveta sudstva, predstavnici Ministarstva pravde, predstavnici međunarodnih organizacija, ambasada, strukovnih udruženja i civilnog sektora.

 
Saopštenje

Dana 15.12.2016. godine u Apelacionom sudu u Novom Sadu je u organizaciji Vrhovnog kasacionog suda održana radionica (obuka) za sudijske pomoćnike Apelacionog suda u Novom Sadu iz oblasti prakse Evropskog suda za ljudska prava.

Radionica se sastojala od načina korišćenja sudske prakse iz baze prakse Evropskog suda za ljudska prava na srpskom jeziku i interaktivnoj studiji primera iz prakse tog suda, uključujući vežbu pravne kvalifikacije činjeničnog stanja prema Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima.

Radionicu je održao Milan Bajić, viši pravni savetnik za ujednačavanje sudske prakse Vrhovnog kasacionog suda. Održana obuka, za koju je interesovanje bilo veliko, je od strane sudijskih pomoćnika Apelacionog suda u Novom Sadu ocenjena kao izuzetno edukativna i korisna.

 
Saopštenje

Dana 22.12.2016. godine, nakon održane sednice veća, Apelacioni sud u Novom Sadu je doneo presudu kojom je odbio kao neosnovanu žalbu Višeg javnog tužioca u Novom Sadu i potvrdio presudu Višeg suda u Novom Sadu od 6.10.2016. godine kojom su okrivljeni Markuš Marko i Talović Senad oslobođeni optužbe i to Markuš Marko za krivično delo ubistvo u pokušaju i okrivljeni Talović Senad za krivično delo pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela.

Drugostepeni sud je tako potvrdio presudu Višeg suda u Novom Sadu kojom je Markuš Marko oslobođen optužbe da je na Petrovaradinskoj tvrđavi ispred ugostiteljskog objekta „Đava“ sa umišljajem pokušao da liši života oštećenog M. S.

Apelacioni sud je utvrdio da je pravilno utvrđenje prvostepenog suda da je ključna činjenica iz optužbe – identifikacija okrivljenog Markuš Marka kao izvršioca predmetnog krivičnog dela, ostala u domenu sumnje, koju je bilo nužno razrešiti u korist okrivljenog. Budući da je utvrđeno da nema dokaza da su okrivljeni Markuš Marko i Talović Senad izvršili krivična dela za koje se terete, žalba Višeg javnog tužioca je odbijena kao neosnovana, a prvostepena presuda potvrđena.

Portparol Apelacionog suda u Novom Sadu
Milica Janča

 
Saopštenje

Dana, 27.02.2017. godine, Huan Karlos de Silva, vođa projekta "Podrška Evropske unije Pravosudnoj akademiji", bio je u poseti Apelacionom sudu u Novom Sadu. Sastanku su prisustvovali: predsednik Apelacionog suda u Novom Sad, Novica Peković  i zamenici predsednika suda, sudija Jelica Bojanić Kerkez i sudija Julijana Budinčević. Predmet razgovora je bila realizacija projekta „Podrška Evropske unije Pravosudnoj akademiji“, koja je započela marta 2016. godine, u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) Evropske unije. Aktivnosti i rezultati projekta imaju za opšti cilj da doprinesu unapređenju nezavisnosti i efikasnosti pravosuđa, kao i uspostavljanju doslednog pravnog sistema Republike Srbije.

Glavni korisnici i partneri projekta su Pravosudna akademija i Ministrastvo pravde Republike Srbije.

 


Strana 1 od 5