• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • cyan color
  • red color
Saopštenje

Dana 06.06.2016. godine, nakon održane sednice veća, Apelacioni sud u Novom Sadu je doneo rešenje kojim su usvojene žalbe branilaca optuženih Buha Miloša i Buha Dušana, te je prvostepena presuda Višeg suda u Novom Sadu, kojom je Buha Dušan oglašen krivim za krivično delo teško ubistvo u sticaju sa krivičnim delom nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, a Buha Miloš oglašen krivim za krivično delo teško ubistvo, ukinuta, i predmet vraćen na ponovno suđenje.

Apelacioni sud je utvrdio da su žalbe branilaca Buha Dušana i Buha Miloša osnovane, odnosno da je prvostepena presuda zahvaćena bitnim povredama odredbi krivičnog postupka iz čl. 438 st. 1 tač. 11 ZKP, jer je izreka presude nerazumljiva, a samim tim i protivrečna razlozima presude. Naime, iz datog opisa radnji ne proizilazi da su utvrđene sve relevantne činjenice vezane za umišljaj Buha Miloša u odnosu na lišenje života oštećenog Vojislava Škrbića, odnosno mogućnost dovođenja u opasnost života drugih lica.

Optuženom Buha Dušanu, produžen je pritvor u kome se optuženi nalazi na osnovu rešenja Višeg suda u Novom Sadu od 13.06.2014. godine.