• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • cyan color
  • red color
POSETA DELEGACIJE IZ KINE APELACIONOM SUDU U NOVOM SADU

Dana 29.10.2015.godine, u organizaciji Vrhovnog kasacionog suda, Apelacioni sud u Novom Sadu je posetila delegacija sudija Vrhovnog suda Narodne Republike Kine i iz drugih sudova NR Kine i predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević.

Poseta je realizovana u cilju razmene iskustava u reformi pravosudnog sistema.

Predsednik Apelacionog suda u Novom Sadu, Novica Peković, je upoznao delegaciju iz Kine sa organizacijom i nadležnostima sudova za teritoriju koju pokriva Apelacioni sud u Novom Sadu, kao i programom i pristupom rešavanju starih predmeta.

Delegacija iz NR Kine je upoznala domaćine sa svojim iskustvima u radu, naročito u oblasti izvršenja u privrednim sporovima i stečaju, te strukturom predmeta i hijerarhijom i nadležnostima sudova u NR Kini.

Milica Janča,

Portparol Apelacionog suda u Novom Sadu

20151028