• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • cyan color
  • red color
VODIČ ZA MEDIJE

Obaveštavanje javnosti o radu sudova

U cilju obezbeđivanja objektivnog, pravovremenog i tačnog obaveštavanja javnosti o radu suda i sudskim postupcima, predsednik, sudije i sudsko osoblje dužni su da obezbede potrebne uslove, kao i odgovarajući pristup medijima u pogledu aktuelnih informacija i postupaka koji se odvijaju u sudu, vodeći, pri tom, računa o interesima postupka, o privatnosti, kao i o bezbednosti učesnika u postupku.

Vreme, mesto i predmet suđenja svakodnevno se objavljuju na vidnom mestu ispred prostorije u kojoj će se suđenje održati ili na drugi pogodan način.

Kada su u pitanju suđenja za koja postoji veće interesovanje javnosti, sudska uprava će obezbediti prostoriju koja može primiti veći broj lica. Sudsko veće je tada dužno da, po nalogu predsednika, održi suđenje u toj većoj prostoriji koja je obezbeđena.

O radu suda i pojedinim predmetima obaveštenja za medije daje predsednik, lice zaduženo za informisanje javnosti (portparol) ili posebna služba za informisanje.
Sudovi republičkog ranga, apelacioni sudovi i sudovi sa posebnim odeljenjima ili većim brojem sudija određuju lice zaduženo za informisanje javnosti (portparol).
Informacije o pravnosnažno okončanim postupcima pred sudom obavezno se objavljuju kada je zakonom ili posebnim propisom predviđeno, kao i u slučajevima za koje je javnost posebno zainteresovana.
Informacije i podaci koji se dostavljaju javnosti moraju biti tačni i potpuni. Podaci koji prema posebnim propisima predstavljaju tajnu i zaštićeni podaci čije je objavljivanje isključeno ili ograničeno zakonom, ne saopštavaju se.
Prilikom kontakta sa javnošću i medijima koriste se sredstva savremene komunikacije u skladu sa materijalno-tehničkim mogućnostima suda (prostorija za pres-konferencije - medija-centar, izveštavanje putem veb-stranice i sl).
O ravnomernoj zastupljenosti predstavnika različitih medija na suđenjima stara se predsednik.

Fotografisanje i audio i video snimanje u zgradi suda može se obaviti samo uz prethodno pribavljeno pisano odobrenje predsednika, u skladu sa posebnim zakonom.

Fotografisanje i audio i video snimanje na ročištima u cilju javnog prikazivanja snimka obavlja se po odobrenju predsednika, uz prethodno pribavljenu saglasnost predsednika veća, sudije i pisanog pristanka stranaka i učesnika snimljene radnje.
Prilikom davanja odobrenja za fotografisanje i snimanje vodiće se računa o interesovanju javnosti, interesu postupka, privatnosti i bezbednosti učesnika u postupku.
Fotografisanje i audio i video snimanje u sudnici, nakon pribavljenog odobrenja, biće obavljeno pod nadzorom sudije, na način koji ne remeti tok suđenja i red u sudnici.