• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • cyan color
  • red color
GRAĐANSKO ODELJENJE

Predsednik odeljenja – sudija Branka Bajić

Građansko odeljenje ima ukupno sedam sudskih veća koja postupaju u predmetima opšte građanske materije. U okviru odeljenja postoje posebna veća za sporove iz porodičnih odnosa. Građansko odeljenje ima ukupno 24 sudija:
1. Branka Bajić
2. Branka Maljković
3. Branka Perc
4. Vera Knežević Mandić
5. Verica Bajić
6. Vera Krsitin
7. Vesna Sladojević
8. Vukica Kužić
9. Edit Čordaš
10. Dušica Šalić
11. Đura Tamaš
12. Zdravko Vasilić
13. Jasmina Divnić
14. Jelica Bojanić Kerkez
15. Julijana Budinčević
16. Ljiljana Cicmil
17. Milena Kovačević
18. Milana Miličković
19. Mirjana Andrijašević
20. Nada Bačkalić
21. Olivera Pejak Prokeš
22. Petar Jovanović
23. Radoslava Mađarov
24. Snežana Gluščević Simovljević
25. Spomenka Dragaš
26. Tatjana Miljuš