• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • cyan color
  • red color
ODELJENJE SUDSKE PRAKSE

Rukovodilac odeljenja – sudija Julijana Budinčević

Odeljenje sudske prakse prati i proučava praksu sudova i međunarodnih sudskih organa i obaveštava sudije i sudijske pomoćnike o pravnim shvatanjima sudova. U sudu se vodi opšti registar pravnih shvatanja u koji se u sažetom obliku unose pravna shvatanja izražena u odlukama suda u pojedinim predmetima ili primljena od višeg suda, a koja su od značaja za sudsku praksu. Pored opšteg, vodi se i poseban registar u koji se unose pravna shvatanja usvojena na sednici svih sudija, sednicama odeljenja savetovanjima i radnim sastancima sudija. Opšti i poseban registar pravnih shvatanja vode se odvojeno za svaku granu sudskog rada hronološkim redom i mogu se objaviti u posebnoj zbirci.

Odeljenje sudske prakse čine sledeće sudije:
1. Julijana Budinčević, rukovodilac Odeljenja sudske prakse Suda,
2. Dragoljub Vujasinović, zamenik rukovodioca Odeljenja i prvi rukovodilac na poslovima sudske prakse za Krivično odeljenje,
3. Dušan Vojnović, drugi rukovodilac na poslovima sudske prakse za Krivično odeljenje,
4. Zdenka Stakić, na poslovima sudske prakse u pritvorskim predmetima u slučaju odsutnosti ili sprečenosti rukovodilaca sudske prakse za krivično odeljenje,
5. Radoslava Mađarov, prvi rukovodilac na poslovima sudske prakse za Građansko odeljenje,
6. Mirjana Andrijašević, drugi rukovodilac na poslovima sudske prakse za Građansko odeljenje,
7. Snežana Kecman, prvi rukovodioca na poslovima sudske prakse za Odeljenje za radne sporove i
8. Borivoje Gajić, drugi rukovodioca na poslovima sudske prakse za Odeljenje za radne sporove.

Sudijski pomoćnici raspoređeni na poslovima evidencije sudske prakse:
1. Vesna Trifković,
2. Aleksandar Čakić,
3. Gordana Vujičić,
4. Senka Pješčić,
5. Svetlana Đorđević,
6. Suzana Marjanović i
7. Ljiljana Dobrković.